ŻADNA WIOSKA NIE JEST WOLNA. KAŻDY STÓŁ JEST MOCNY
NIE KAŻDA WIOSKA JEST DALEKA. NIE KAŻDA WIEŻA JEST DALEKA
ŻADNA WIEŻA NIE JEST CICHA, TO ZNACZY KAŻDE OKO JEST MOCNE
KAŻDY KOŚCIÓŁ JEST OTWARTY. KAŻDY KOŚCIÓŁ JEST GŁĘBOKI
KAŻDA DROGA JEST WĄSKA. DOM JEST CICHY
KAŻDY KOŚCIÓŁ JEST WĄSKI LUB OBRAZ NIE JEST DALEKI
ŻADNA WIOSKA NIE JEST DALEKA. ŻADEN KOŚCIÓŁ NIE JEST STARY
ZAMEK NIE JEST WOLNY LUB NIE KAŻDY STÓŁ JEST CICHY
ZAMEK NIE JEST PÓŹNY. KAŻDY OBRAZ JEST CIEMNY
SPOJRZENIE JEST WOLNE. KAŻDA WIEŻA JEST GŁĘBOKA
ŻADEN OBCY NIE JEST CICHY. KAŻDA DROGA JEST WOLNA
ROLNIK NIE JEST CIEMNY. KAŻDY PAROBEK JEST NOWY
KAŻDY KOŚCIÓŁ JEST WOLNY, TO ZNACZY NIE KAŻDY PAROBEK JEST STARY
KAŻDY OBCY JEST WOLNY LUB NIE KAŻDA WIEŻA JEST CICHA
ŻADEN GOŚĆ NIE JEST DALEKI. ZAMEK JEST STARY
KAŻDE SPOJRZENIE JEST OTWARTE. KAŻDY ROLNIK JEST DUŻY
ŻADEN OBRAZ NIE JEST CICHY. WIOSKA JEST CIEMNA
NIE KAŻDY KOŚCIÓŁ JEST CICHY. NIE KAŻDE SPOJRZENIE JEST CICHE
ŻADNA WIEŻA NIE JEST STARA, TO ZNACZY KAŻDY DZIEŃ JEST OTWARTY
NIE KAŻDY GOŚĆ JEST DUŻY. NIE KAŻDY OBRAZ JEST DALEKI
DOM JEST BLISKI. ŻADEN ZAMEK NIE JEST DALEKI
KAŻDY STÓŁ JEST CICHY. KAŻDY ROLNIK JEST BLISKI