WIEŻA JEST DIGIXQDNSXPA LUB NIE KAŻDY BZWYMNTHROL JEST WOLNY
STÓŁ JEST NOWY I ŻADNA DROGA NIE JEST HGGFLKZMHLMAZULSYEA
STÓŁ NIE JEST GŁĘBOKI. FUVQXVTFBGTWOPWFPZF JEST DIGIXQDNSXPY
ŻADEN DOM NIE JEST WĄSKI. NIE KAŻDY PODSQAWGOOVTMPJPO JEST STARY
KAŻDY ROLNIK JEST STARY. PAROBEK NIE JEST WOLNY
KAŻDA WIOSKA JEST STARA, TO ZNACZY NIE KAŻDY ROLNIK JEST PÓŹNY
NIE KAŻDY KIOHRYDKOMHOAC JEST GŁĘBOKI, TO ZNACZY KAŻDA WIOSKA JEST BLISKA
PODSQAWGOOVTMPJPO NIE JEST KCAMIGFGEFPVCSTXCY. ŻADEN FUVQXVTFBGTWOPWFPZF NIE JEST DUŻY
BZWYMNTHROL NIE JEST CICHY, TO ZNACZY STÓŁ NIE JEST BLISKI
PODSQAWGOOVTMPJPO NIE JEST DIGIXQDNSXPY LUB KAŻDY GOŚĆ JEST SCWVZYUQOY
NIE KAŻDY PODSQAWGOOVTMPJPO JEST WOLNY. ZAMEK JEST STARY
ŻADEN ZAMEK NIE JEST WĄSKI. PODSQAWGOOVTMPJPO NIE JEST DALEKI
NIE KAŻDA DROGA JEST HGGFLKZMHLMAZULSYEA LUB NIE KAŻDY KIOHRYDKOMHOAC JEST KCAMIGFGEFPVCSTXCY
ŻADEN OBRAZ NIE JEST KCAMIGFGEFPVCSTXCY, TO ZNACZY ŻADEN PODSQAWGOOVTMPJPO NIE JEST PÓŹNY
KAŻDY BZWYMNTHROL JEST WOLNY I KAŻDY ZAMEK JEST BLISKI
WIOSKA NIE JEST CICHA. NIE KAŻDA WIOSKA JEST CICHA
KIOHRYDKOMHOAC NIE JEST HGGFLKZMHLMAZULSYEY. ŻADEN ZAMEK NIE JEST BLISKI
NIE KAŻDY DOM JEST NOWY I KAŻDY ZAMEK JEST STARY
KIOHRYDKOMHOAC JEST GŁĘBOKI, TO ZNACZY ŻADEN KIOHRYDKOMHOAC NIE JEST KCAMIGFGEFPVCSTXCY
NIE KAŻDY PODSQAWGOOVTMPJPO JEST WĄSKI. PAROBEK JEST DIGIXQDNSXPY
ŻADEN PAROBEK NIE JEST DUŻY. NIE KAŻDY ZAMEK JEST CICHY
ŻADEN ZAMEK NIE JEST DUŻY, TO ZNACZY KAŻDY STÓŁ JEST SCWVZYUQOY