ŻADEN STÓŁ NIE JEST STARY. KAŻDA WIOSKA JEST GŁĘBOKA
SPOJRZENIE NIE JEST WOLNE. WIOSKA NIE JEST NOWA
ŻADEN STÓŁ NIE JEST BLISKI, TO ZNACZY NIE KAŻDE SPOJRZENIE JEST WOLNE
NIE KAŻDY PAROBEK JEST MOCNY LUB ŻADEN STÓŁ NIE JEST DUŻY
KAŻDE OKO JEST WOLNE. NIE KAŻDA WIEŻA JEST CICHA
ŻADEN OBCY NIE JEST MOCNY I NIE KAŻDY DZIEŃ JEST DOBRY
NIE KAŻDA WIOSKA JEST DALEKA, TO ZNACZY ROLNIK NIE JEST WOLNY
NIE KAŻDY ROLNIK JEST NOWY LUB PAROBEK JEST PÓŹNY
ZAMEK JEST CICHY. KAŻDY PAROBEK JEST CICHY
NIE KAŻDE SPOJRZENIE JEST BLISKIE. KAŻDA WIEŻA JEST STARA
KAŻDA WIEŻA JEST GŁĘBOKA. ŻADEN HRABIA NIE JEST NOWY
ŻADEN ROLNIK NIE JEST DOBRY. KAŻDY OBRAZ JEST STARY
KAŻDY PAROBEK JEST DOBRY. NIE KAŻDA WIOSKA JEST PÓŹNA
ZAMEK NIE JEST STARY. NIE KAŻDY DOM JEST STARY
OKO JEST DOBRE. ŻADEN OBCY NIE JEST NOWY
NIE KAŻDY DZIEŃ JEST STARY I ŻADEN STÓŁ NIE JEST DALEKI
DOM JEST CICHY. NIE KAŻDY GOŚĆ JEST CICHY
WIOSKA NIE JEST PÓŹNA. ROLNIK JEST STARY
KAŻDA WIEŻA JEST OTWARTA. PAROBEK NIE JEST OTWARTY
NIE KAŻDY DZIEŃ JEST STARY. KAŻDY PAROBEK JEST WĄSKI