KAŻDY GOŚĆ JEST CICHY. NIE KAŻDA WIOSKA JEST CIEMNA
HRABIA NIE JEST DOBRY LUB KAŻDY PAROBEK JEST DOBRY
ŻADEN OBCY NIE JEST OTWARTY. KOŚCIÓŁ JEST CICHY
NIE KAŻDY OBRAZ JEST CICHY. NIE KAŻDY ROLNIK JEST WOLNY
ŻADEN PAROBEK NIE JEST NOWY. ŻADEN DOM NIE JEST CIEMNY
NIE KAŻDY KOŚCIÓŁ JEST CIEMNY. KAŻDY DOM JEST CICHY
NIE KAŻDA DROGA JEST STARA, TO ZNACZY NIE KAŻDA WIOSKA JEST DOBRA
NIE KAŻDY KOŚCIÓŁ JEST WĄSKI. KAŻDY ZAMEK JEST WĄSKI
KAŻDE OKO JEST PÓŹNE. ŻADEN ZAMEK NIE JEST BLISKI
NIE KAŻDY HRABIA JEST GŁĘBOKI. WIOSKA JEST CIEMNA
GOŚĆ JEST WOLNY. KAŻDY ZAMEK JEST NOWY
KAŻDY HRABIA JEST BLISKI. ŻADNA WIOSKA NIE JEST NOWA
NIE KAŻDY ZAMEK JEST BLISKI I ŻADNE OKO NIE JEST WĄSKIE
KAŻDY DZIEŃ JEST DOBRY LUB KAŻDA WIOSKA JEST WOLNA
DROGA NIE JEST GŁĘBOKA. KAŻDY GOŚĆ JEST CIEMNY
ŻADEN ROLNIK NIE JEST DUŻY. NIE KAŻDY KOŚCIÓŁ JEST BLISKI
ŻADEN OBRAZ NIE JEST NOWY. ŻADEN DZIEŃ NIE JEST WOLNY
ŻADNA WIEŻA NIE JEST DALEKA LUB KAŻDA WIOSKA JEST MOCNA
ŻADEN GOŚĆ NIE JEST WOLNY. NIE KAŻDA DROGA JEST DUŻA
NIE KAŻDA WIEŻA JEST STARA. NIE KAŻDY OBRAZ JEST OTWARTY
ŻADNE SPOJRZENIE NIE JEST DALEKIE. NIE KAŻDE OKO JEST DUŻE
NIE KAŻDY OBCY JEST NOWY LUB ŻADEN DOM NIE JEST WOLNY