ŻADNE OKO NIE JEST BLISKIE. ŻADEN OBCY NIE JEST CICHY
KAŻDY ROLNIK JEST PÓŹNY. ŻADEN ROLNIK NIE JEST CICHY
NIE KAŻDY DZIEŃ JEST GŁĘBOKI I NIE KAŻDY DOM JEST MOCNY
ŻADEN ZAMEK NIE JEST DUŻY. PAROBEK NIE JEST DUŻY
DROGA NIE JEST CICHA. ŻADEN DZIEŃ NIE JEST DUŻY
KAŻDY PAROBEK JEST MOCNY. OBRAZ NIE JEST MOCNY
HRABIA NIE JEST STARY. ŻADEN ROLNIK NIE JEST WOLNY
NIE KAŻDY HRABIA JEST CICHY. KAŻDA DROGA JEST WĄSKA
NIE KAŻDY ROLNIK JEST WĄSKI I KAŻDY ZAMEK JEST WĄSKI
ŻADNA WIEŻA NIE JEST GŁĘBOKA. ŻADEN KOŚCIÓŁ NIE JEST MOCNY
ZAMEK NIE JEST WOLNY LUB ZAMEK JEST CICHY
ŻADEN KOŚCIÓŁ NIE JEST DUŻY I HRABIA NIE JEST STARY
ŻADNE SPOJRZENIE NIE JEST STARE LUB KAŻDE OKO JEST DOBRE
KOŚCIÓŁ JEST WOLNY. KAŻDA WIOSKA JEST CICHA
ŻADEN ROLNIK NIE JEST CICHY LUB ŻADEN STÓŁ NIE JEST STARY
WIEŻA JEST WOLNA LUB ŻADNA WIOSKA NIE JEST OTWARTA
ŻADNE OKO NIE JEST WOLNE LUB ŻADEN HRABIA NIE JEST DUŻY
STÓŁ JEST OTWARTY. NIE KAŻDE OKO JEST GŁĘBOKIE
NIE KAŻDY DZIEŃ JEST CIEMNY. WIEŻA NIE JEST CICHA
KAŻDA WIOSKA JEST DUŻA LUB NIE KAŻDY ZAMEK JEST WOLNY
KAŻDE SPOJRZENIE JEST WOLNE I KAŻDY HRABIA JEST DOBRY
ZAMEK NIE JEST MOCNY. ŻADNA WIEŻA NIE JEST DOBRA